MATRICULA ESCOLAR 2018-2019

Categoria: INICI
Publicat el Divendres, 27 abril 2018
Escrit per Super User

PROCÉS DE MATRICULACIÓ 2018-2019

DATES DE TERMINI TRÀMIT / ACTUACIÓ
3 al 16 de maig Presentació Sol·licituds nous alumnes
Dia 6 de juny Llistres provisionals d'admesos
Del 6 al 8 de juny Reclamacions
Dia 11 de juny Resolució de les reclamacions
Dia 21 de juny Llistes definitives
Del 25 al 27 de juny Matriculació d'Educació Infantil i Primària

 

Horari de presentació de sol·licituds: 

De dilluns a divendres de 9:00 a 10:30 i de 12:30 a 14:00 h.

 

Per a més informació consultau la pàgina web: ESCOLARITZACIÓ

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A L'ADMISSIÓ (PREINSCRIPCIÓ)

Tant pel tràmit presencial com el tràmit telemàtic s'han d'entregar:

1. El formulari de so·licitud omplert (presencial) o el general de la sol·licitud (telemàtic), signats per pares/mares/tutors amb pàtria potestad

2. La documentació obligatòria:

- Cópia del DNI o NIE de l'alumne o de la pàgina del llibre de família on figura.

- Còpies del DNI o NIE del pare i la mare o dels tutors legals de l'alumne.

- Declaració jurada, en el cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s'hagi justificat la pàtria potestat exclussiva.

- Còpia del llibre de família.

3. Els documents a que vol optar per puntuació al barem.

 

DOCUMENTACIÓ PER AL BAREM:

- Germans matriculats al centre.

- Pares treballant al centre o al centre adscrit.

- Proximitat del domicili de l'alumne al centre (certificat d'empadronament)

-  Proximitat del domicili del centre de treball d'un dels pares o tutors ( inform de vida laboral o equivalent, o certificat d'empresa amb la indicació de l'adreça i antiguitat, en cas autonoms, certificat de la situació en el cens d'activitats AEAT)

- Renda ( no fa falta aportar cap document si permeteu que l'administració faci la consulta a l'Agència tributària)

- Còpia del certificat de discapacitat de l'alumne major o igual a un 33%

- Còpia del certificat de discapacitat del pare/mare/tutor/germà major o igual a un 33%

- Còpia del titol de família nombrosa

- Malaltia crònica de l'alumne (certificat mèdic oficial que reconegui una malaltia crònica recollida a la normativa)

- Fills d'exalumnes del ceip Inspector Joan Capó (0,5 punts)

- Alumnes escolaritzats a escoletes 0-3 ( presentar certificat de matrícula : 0,5 punts) o certificat serveis socials ajuntament.

- Per altres circumstàncies revisau el full de sol·licitud d'admissió.

 

 

 

PREMIS MESTRE RIGO

Categoria: INICI
Publicat el Divendres, 06 Juliol 2018
Escrit per Super User

Un any més es va celebrar al CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ l’entrega dels premis MESTRE RIGO. Ens agrada recordar que el mestre Rigo va inaugurar l’any 1933 l’Escola Graduada i que el seu fill, n’Andreu Rigo Sureda, hi va cursar els darrers anys d’ensenyança primària. En aquesta celebració-homenatge es valoren no només els alumnes que han tingut la millor nota en el seu darrer curs d’Educació Primària sinó també l’esforç que això els suposa.

Els premiats han estat:

Pau Oliver Alcayde (6è A)

Maria Barceló Groh (6è B)

Alberto Soto Ramírez (6è C).

També està d’enhorabona na Nuria Barceló Jiménez per haver estat proposada pel premi d’Educació Primària per l’esforç personal i la dedicació especial que ha dedicat al llarg de tota l’etapa, demostrant un aprofitament acadèmic excel·lent.

             Una altra alumna de 6è que ha rebut un important reconeixement és na Salut Sánchez Roig, seleccionada per participar en el Campament PETITS CIENTÍFICS de la UIB, on l’objectiu principal és fomentar l’interès per la ciència, la tecnologia i la innovació entre estudiants de 6è de primària. En aquest campament s’oferien un màxim de 20 places i es tenia en compte l’expedient acadèmic dels alumnes.

La nostra ENHORABONA a tots!

PREMIS 2018

 

BON ESTIU

Categoria: INICI
Publicat el Divendres, 06 Juliol 2018
Escrit per Super User

EL CLAUSTRE DEL CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ VOS DESITJA UN MOLT BON ESTIU A TOTS

Bon estiu

Ens preparam per Sant Jordi

Categoria: INICI
Publicat el Dimarts, 17 abril 2018
Escrit per Super User

sant jordi

Subcategories